Σεμινάρια Μακροβιοτικής φιλοσοφίας και θεραπευτικής μαγειρικής.