Εκπαίδευση κατ’ οίκον, σχεδιασμός μαθήματος ανάλογα με τις ανάγκες.