Προσωπική εκπαίδευση

Επειδή κάθε άτομο έχει ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις, η εκπαίδευση στη Μακροβιοτική φιλοσοφία και κουζίνα, μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που σας εξυπηρετεί:

  • εκπαίδευση σε χώρο επιλογής σας
  • χρονικός προγραμματισμός, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας
  • προσαρμογή της εκπαίδευσης, ανάλογα με αναάγκες υγείας και θεραπείας
  • άλλες παράμετροι

Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε ένα προγραμμα εκπαίδευσης,
που καλύπτει τις ανάγκες σας.

Η ομάδα του ONE Project, Our Natural Evolution

X