Στην Μακροβιοτική διατροφή και θεραπευτική, χρησιμοποιούμε κάποια εξειδικευμένα τρόφιμα, που προέρχονται από την Ιαπωνική παράδοση παραγωγής τροφίμων. 

Αυτά, έχουν συγκεκριμένες θεραπευτικές ιδιότητες, όπως όλα τα τρόφιμα άλλωστε, και χρησιμοποιούνται αναλόγως της κατάστασης/συμπτώματος που θέλουμε να εξισορροπήσουμε.

Ας δούμε μερικά λοιπόν!